Ve bu ki­tap içi­min si­zin­le ilk bu­luş­ma­sı… Ken­di­niz­le kal­mak is­ter­se­niz bel­ki de bu di­ze­ler git­mek is­te­di­ği­niz yer­de­ki ko­ku­lu şi­ir du­rak­la­rı­nız­dır.

Nazlı Arman Şiirleri

"Hayat'a ara verişlerimde bu şiir'ler benim kendime kaçışlarımdı "İçimin tavan arasındaydım Ve orada Sadece kendimleydim Ve bu kitap içimin sizinle ilk buluşması Bir gün sizde herşeyden kaçmak ve kendinizle kalmak isterseniz belkide bu dizeler gitmek istediğiniz yerdeki kokulu şiir duraklarınızdır.

Galeri